Kirchenzentrum Homberg

Kirchenzentrum Homberg

Duisburg-Homberg

Dreibund-Architekten, Bochum

2015